GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

817,80

Mikrobiyoloji Malzemeleri ve Araçları
Mikrobiyolojik Analiz Numunesi Alma
Sterilizasyon
Dilüsyon Hazırlama
Besiyeri Hazırlama
Ekim Yapma
Kültürel Sayım Yöntemleri
Küf ve Maya Tayini
Mikroskobik İnceleme
Boyama Yapma
İşletme Ortamında Hijyen ve Sanitasyon Kontrolü
Mikrobiyolojik Analiz Sonrası İşlemler
Alışveriş Sepetiniz
0