AKİTLİ-AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ

692,50

Resmî Senet-Tescil İstem Belgesi
Rehin ve Terkin
Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri
İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli
Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli
Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Nakli
Tasarrufu Kısıtlayıcı veya Yasaklayıcı Şerhler
Kat Mülkiyeti
İrtifak Hakları
Alışveriş Sepetiniz
0